Gmina Dygowo

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Wrzosowo

Opis

Pierwsza wzmianka o Wrzosowie pochodzi z 1240 r., wynika ona z dokumentów biskupa von Cammin, któremu książę Barnin I powierzył Stargard i wieś Vressow. Już w XIII w. Wrzosowo było zamieszkiwane przez niemieckich osadników.

Wieś była w kształcie podkowy, tworzyło ją kilkanaście gospodarstw, wybudowanych dla miejscowych rzemieślników i robotników rolnych. Były to zagrody z domem mieszkalnym usytuowanym w głębi działki siedliskowej oraz murem ogrodzeniowym od strony drogi.

Układ przestrzenny wsi oraz promieniście rozchodzących się pól został wyznaczony już w średniowieczu. Początkowo była to miejscowość rolnicza, lecz z biegiem czasu stała się rzemieślniczą, co doprowadziło do uszczelnienia centrum wioski. W XIX w., po uwłaszczeniu chłopów przyszedł czas na nowe poczynania. Miejscowość nabrała charakteru przemysłowo-rzemieślniczego i do II wojny światowej nabierała cech małego miasteczka. Rozwój rzemiosła i handlu umożliwiała wybudowana ok. 1850 r. linia kolejowa z dworcem kolejowym. Blisko dworca znajdowała się mleczarnia, do której odprowadzano mleko z hodowli bydła.


Na terenie parku pałacowego znajdował się dwór z zabudowaniami gospodarczymi. W 1814 roku dwór nabył kupiec z Kołobrzegu Schroeder, a po jego śmierci szczeciński fabrykant August Ahrens. W 1909 roku przeszedł on w ręce Macha, który sprzedał go Heinrichowi von Enckevort. W 1921 roku przekazał on swojemu synowi Ulrichowi von Enckevort, który zarządzał nim do 1945 roku.


W 1929 roku obejmował on 487,67 ha i mieszkało w nim 12 rodzin. Majątek dworski posiadał także własną gorzelnię. Pod koniec II wojny światowej istniejący niegdyś pałac został doszczętnie spalony w chwili oswobodzenia przez jeńców francuskich jako symboliczny akt odwetu za okrutne traktowanie, kiedy pracowali we Wrzosowie w charakterze robotników. Ostatnia wojna przyczyniła się również do poważnych zniszczeń pomorskiej ziemi, zniszczony dorobek kulturalny, zdewastowane zabytkowe budowle, zniszczone księgozbiory i dokumentacje.


Jednak wiele gospodarstw zostało odbudowanych i w połowie XX w. we Wrzosowie było już kilkaset domostw, mieszkało tu wówczas ok. 1000 osób, w tym wielu mężczyzn. Przemysł i rzemiosło zatrudniało wielu mieszkańców, natomiast handel i komunikacja dużo mniej. We wsi zachowały się liczne przykłady zabudowy mieszkalnej i gospdarczej z XIX wieku, wznoszone w drewnianej konstrukcji szkieletowej, w technice mieszanej (murowano -szkieletowej) oraz murowanej z cegły. Zachowała się dawna karczma z 2 połowy XIX w. obecnie dom nr 10, stodoła folwarczna, a także brama i pozostałości ogrodzenia folwarcznego. Do zabytków należy również Kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego wybudowany przed rokiem 1300 oraz dwa cmentarze.

  • Położenie - wieś położona jest we wschodniej części gminy Dygowo- jest drugą po Dygowie wsią pod względem wielkości
  • Liczba mieszkańców - wieś jest zamieszkiwana przez 817 osób
  • Infrastruktura techniczna - wodociąg, kanalizacja, linia energetyczna i telefoniczna, gaz, drogi gminne i powiatowe, w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 163
  • Wartości kulturowe - na terenie miejscowości znajduje się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków, np. Kościół, park pałacowy
  • Wartości przyrodnicze - Park pałacowy naturalistyczny we Wrzosowie utworzony na początku XIX w., o pow. 3 ha. W zachodniej części znajduje się kompleks stawów, które zostały obsadzone dębami szypułkowymi, lipami, kasztanowcami, świerkami. Tu też rośnie jeden egzemplarz dorodnej sosny wejmutki, śnieżyczki, przebiśnieg, stary cis, płożący się bluszcz

Lokalizacja

Wrzosowo, Gmina Dygowo
Współrzędne geograficzne: (54.1125813, 15.8084402)
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.

Lokalizacja inwestycji