Gmina Dygowo

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.

Bardy

Opis

Historia miejscowości - Data powstania miejscowości nie jest znana, jednak pochodząca z roku 1276 źródłowa wzmianka wskazuje na czas jej założenia w pierwszej połowie, lub najpóźniej - około połowy XIII wieku.


Bardy po raz pierwszy zostały wymienione w dokumencie sporządzonym 7.03.1276 r., w którym „Hermannus dei gracia episcopus ecclesie Caminensis" (Biskup kamieński Hermann) nadaje kapitule kołobrzeskiej jako uposażenie jednej z prebend wsie „…item alia prebenda Moltowe, Graniz, Zymbrowe, (Crune, Poplot, Vloztibure, villa), Peterkoviz, Clobetove. Lubechowe, Dayziz, Pangarowe, Bardi, (...)".


Wprawdzie wiarygodność cytowanego wyżej dokumentu jest przez niektórych historyków podważana, wiadomo jednak, że w 1276 r. książę Barnim I i jego syn Bogusław IV sprzedali odziedziczoną po księciu Warcisławie III część Ziemi Kołobrzeskiej biskupowi Hermannowi von (Gleichen z Kamienia, za cenę 35.tys. srebrnych marek. Przyjmuje się zatem za prawdopodobne, że podczas swojego pobytu w Kołobrzegu w 1276 r. biskup Hermann zatwierdził Kapitule Kołobrzeskiej prawo własności do około 50 wsi z terenu Ziemi Kołobrzeskiej, w tym do miejscowości Bardy. Niektóre miejscowości były własnością Kapituły w całości, w niektórych Kapituła posiadała zaledwie pojedyncze włóki, a około 17 wiosek było zobowiązanych do uiszczania na rzecz Kapituły dziesięciny. Jednakże w późniejszych dokumentach Bardy wymieniane są nie jako własność kapituły kołobrzeskiej, lecz kamieńskiej.


Z roku 1308 pochodzi dokument, w którym biskup nadaje kapitule kamieńskiej - m. in. wieś Bardy i 10 włók w Czerninie. (PUB IV nr 2399). 7 kolei z innych jeszcze źródeł wiadomo, że w tym samym czasie miejscowość Bardy była własnością wielce zasłużonej dla kościoła rodziny de Wida. Jej członkowie dokonali w końcu XIII i na początku XIV wieku ogromnej ilości nadań na rzecz Kapituły oraz kościołów i probostw w kasztelanii kołobrzeskiej. Jeden z braci de Wida, Gottfried, mianowany w 1302 r. kanonikiem kapituły kamieńskiej, a w 1306 r. jej dziekanem, podarował Bardy kościołowi św. Jana w Starym Kołobrzegu oraz kamieńskiej kapitule w celu uposażenia jednej prabendy. Z roku 1309 pochodzi dokument, w którym dziekan Gottrried de Wida nadaje kamieńskiej Kapitule wsie Bardy i Dębogard, zachowując jednak do czasu swojej śmierci prawa lenne do obu wsi. Wydaje się zatem, że wieś była po części własnością kapitulną, a po części własnością prywatną.

  • Położenie - środkowa część gminy Dygowo
  • Liczba mieszkańców - Miejscowość jest zamieszkiwana przez 131 osób
  • Infrastruktura techniczna - wodociąg, linia energetyczna i telefoniczna, gaz, droga powiatowa
  • Wartości kulturowe - cmentarz poewangelicki, domy i zabudowania gospodarcze, zabytki archeologiczne, Lapidarium

Lokalizacja

Bardy, Gmina Dygowo
Współrzędne geograficzne: (54.1106187, 15.6968135)
Wskazania lokalizacji mają charakter informacyjny i mogą być niedokładne.

Lokalizacja inwestycji