Gmina Dygowo

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.

Utwardzenie terenu i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Kontakt ul. Kolejowa 1 | 78-113 Dygowo
woj. zachodniopomorskie
telefon: +48 94 35-841-95
faks: +48 94 71-260-22

Opis

W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie terenu działki Nr 104/3 i 105 w Skoczowie pod montaż - posadowienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Utwardzenie zostało wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm.Na działce Nr 104/3 powierzchnia utwardzonego terenu to 6,48 ,m2, natomiast na działce Nr 105 - 12,96 m2. W ramach realizacji tego zadania zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. dzwony - 2 pojemniki na szkło, 2 pojemniki na plastik. Koszt realizacji zadania to 7.564,69 zł. Gmina Dygowo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013, w kwocie 4.612,61 zł.

Lokalizacja

Skoczów, Gmina Dygowo

Lokalizacja inwestycji