Gmina Dygowo

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Utwardzenie terenu i zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów

Kontakt ul. Kolejowa 1 | 78-113 Dygowo
woj. zachodniopomorskie
telefon: +48 94 35-841-95
faks: +48 94 71-260-22

Opis

W ramach realizacji zadania wykonano utwardzenie terenu działki Nr 120, 12/1, 1/53 w Gąskowie pod montaż - posadowienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Utwardzenie zostało wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Całkowita powierzchnia utwardzona - 19,44 m2. W ramach realizacji tego zadania zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, tzw. dzwony - 2 pojemniki na szkło, 2 pojemniki na plastik. Koszt realizacji zadania to 7.651,26 zł. Gmina Dygowo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 - 2013, w kwocie 4.665,40 zł.

Lokalizacja

Gąskowo, Gmina Dygowo

Lokalizacja inwestycji