Gmina Dygowo

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zagospodarowanie Parku Dworskiego

Kontakt ul. Kolejowa 1 | 78-113 Dygowo
woj. zachodniopomorskie
telefon: +48 94 35-841-95
faks: +48 94 71-260-22

Opis

Przedmiotem przedsięwzięcia było zagospodarowanie parku dworskiego w miejscowości Wrzosowo. Prace modernizacyjne w parku polegały na: odmuleniu i wyprofilowaniu istniejących stawów i rowów melioracyjnych, nasadzeniu nowych drzew, prześwietleniu i oczyszczeniu polan z zarastającego je podrostu. Wybudowano cztery trasy ciągów komunikacyjnych. Park został również zaopatrzony w małą infrastrukturę towarzyszącą, w skład której weszły: drewniana altanka z ławkami i koszami na śmieci z wydzielonym drewnianym ogrodzeniem i fragmentami zieleni parkowej. Koszt całkowity: ok. 300.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 164.608,00 zł, w ramach programu SPO-ROL, Działanie 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Lokalizacja

Wrzosowo, Gmina Dygowo

Lokalizacja inwestycji